Download
brochure

Finnlogs gebruikt cookies voor de integratie van social media en het verzamelen en analyseren van statistieken. Klik je verder op deze site, dan ga je akkoord met het plaatsen en uitlezen van cookies.

WAAROM EEN HOUTEN WONING?

Een logische keuze


De keuze voor hout is voor Finnlogs al jaren een logische. Dat zou het voor u ook kunnen zijn. Op deze pagina geven we uitleg over de twee systemen die we realiseren. Om u helemaal te overtuigen zetten we ook alle voordelen van een houten woning voor u op een rij.

Uiteraard kan Finnlogs Houtbouw u optimaal informeren en adviseren omtrent uw keuze voor een bouwsysteem.

HOUTBOUWSYSTEMEN

Logbouw en houtskeletbouw

Wij hanteren twee houtbouwsystemen: houtskeletbouw en logbouw, ook vaak houtstapelbouw genoemd. Logbouw bestaat uit grenen of vuren balken (logs) waarmee uw woning wordt gerealiseerd. De uitstekende hoeken die bij deze methode tot stand komen, geven uw woning een robuust en uniek karakter. Bij houtskeletbouw wordt het skelet, het frame van uw huis volledig uit hout vervaardigd. Dit systeem heeft hierdoor een strakkere uitstraling dan logbouw.
Regelmatig realiseren we een combinatie van beide systemen, waarmee we het ontwerp volledig aanpassen aan uw ideeën en wensen. Veelal worden bij zowel het logbouw- als het houtskeletbouwsysteem de binnenzijden met stucwerk afgewerkt. Bij houtskeletbouw kan de buitenkant ook met steen worden bekleed.

 

 

Waar gaat ú voor?

Welk houtbouwsysteem u uiteindelijk kiest, is afhankelijk van veel verschillende zaken. Voor de meeste mensen zal het esthetische element leidend zijn, zeker bij de eerste planvorming: wat vindt u mooi? Daarnaast spelen de technische en functionele eisen die u stelt met betrekking tot uw woning, een bepalende rol bij de keuze voor een systeem. En bij de keuze voor een bepaald soort detaillering kan uw budget of begroting van doorslaggevend belang zijn. Maar ook de omgeving kan een rol spelen bij het maken van uw keuze.

Finnlogs helpt u de diverse opties helder te krijgen en een weloverwogen keuze te maken waar u geen spijt van zult krijgen.

De voordelen van houtbouw

Woon- en leefklimaat

Houtbouw schept een optimaal woon- en leefklimaat.

Wonen is letterlijk van levensbelang; onze omgeving kan onze levenskracht afremmen of juist stimuleren. Zo kan een slecht ontworpen ruimte stress laten toenemen, de productiviteit reduceren en de nachtrust verstoren.

Daarbij komt dat in veel gebruikte materialen in de nieuwbouw het bestanddeel radon voorkomt. Dit is een kleur- en reukloos, licht-radioactief gas dat veel voorkomt in klei- en lössbodems, waardoor het automatisch een bestanddeel van veel bouwstoffen is van onder andere (kiezel) beton. Het komt heel langzaam vrij uit de bouwmaterialen. In goed geïsoleerde woningen kunnen radongasconcentraties zich ophopen. Radon is kankerverwekkend. De GGD-richtlijn Gezonde woningbouw adviseert een alternatief: houtbouw! Met houtbouw worden natuurzuivere materialen gebruikt en weet u zeker dat uw woning verantwoord wordt ontworpen.

Droge bouwmethode

Houtbouw is ten opzichte van overige bouwsystemen een droge en gezonde manier van bouwen. 

In de hedendaagse reguliere nieuwbouwprocessen wordt per woning gemiddeld meer dan 1000 liter water ingebracht. Dit gebeurt in de vorm van aangemaakt cement, beton en stucwerk. Het kan jaren duren voordat al het vocht uit een nieuwbouwproject is gestookt of geventileerd en vaak komt het niet eens zover. Vochtige huizen hebben niet alleen nadelige gevolgen voor uw gezondheid, maar ook voor de isolatiewaarde van de woning. De best isolerende wand is een droge wand. Volgens bouwbiologische principe is droogbouw de enige degelijke en gezonde oplossing. Droogbouw = houtbouw!

Brandveiligheid

Er bestaat een hardnekkig misverstand over houtbouw; een houten constructie zou minder brandveilig zijn dan een stenen constructie. Dit is niet juist. Hout brandt. Bijna elk materiaal brandt op enig moment. Kernvraag voor het bepalen van de brandveiligheid is welke reactietijd en temperatuur nodig zijn om materie te laten ontbranden. In het geval van massief hout is er sprake van een lange reactietijd en een hoge temperatuur. Als u massief hout met een lucifer probeert aan te steken, lukt dit niet. U moet eerst zorgen voor "hulpmiddelen" (kranten, aanmaakblokjes etc.) voor er zich flinke vlammen vormen en de temperatuur kan oplopen. Als hout eenmaal brandt, ontstaat er een zwarte laag aan de buitenkant van het hout: verkoold hout. Deze laag isoleert het hout en zorgt ervoor dat het inbranden steeds langzamer verloopt. Houten balken in constructies behouden dan ook langer hun dragende waarde, waardoor instortingsgevaar urenlang kan worden voorkomen. Bij een stalen constructie is dat een ander verhaal. Staal boet bij elke graad opwarming aan sterkte in. Bij een heftige brand kan een stalen constructie als een kaartenhuis in elkaar zakken. Wat bovendien in de houtbouw een brandvertragend effect heeft, is de laagsgewijze opbouw van wanden en vloeren. Daarbij vindt de opbouw plaats met brandwerend of zelfs onbrandbaar isolatiemateriaal, zowel aan de binnen- als buitenkant. Voor houtskeletbouw geldt nog eens dat de houtconstructie aan de binnenzijde is bekleed met gipsplaat en/of gipsvezelplaat. Die platen kunnen niet branden, zodat het uren zal duren voordat de constructie zal branden. Bij het risico van het ontstaan van brand is vooral het gedrag van de bewoners en de brandbaarheid van de inrichting van de woning (de ontvlambaarheid van de materialen) bepalend. Het risico dat brand ontstaat in een houten woning, is niet groter of kleiner dan in elke andere woning.

Misschien is het beste bewijs voor de brandveiligheid van een houten woning wel de brandverzekeringspremie; deze is niet hoger dan voor een traditioneel gebouwde woning.

Kostenbesparend

Een houten woning kan u flink wat geld besparen.

Voor houtbouw worden lichtere funderingen (maar liefst 20 tot 25%) gebruikt, die in prijs goedkoper zijn dan funderingen in de traditionele bouw. Ook de bouwduur is veel korter: met een prefabwoning kan uw huis al binnen 4 dagen staan. Bovendien is hout minder gevoelig voor (vries-)kou en regen dan bijvoorbeeld steen, zodat weersomstandigheden minder invloed hebben op de bouwduur.

Bent u een doe-het-zelver? Dan kunt u ook geld besparen door de door ons gefabriceerde ontwerpen zelf te bouwen. Wilt u graag zelf aan de slag, maar schort het u aan tijd of kennis? Finnlogs biedt de unieke kans om mee te bouwen.

Duurzaamheid

En wat dacht u van de besparing op lange termijn? Houtbouw is milieu- en energievriendelijk: het vervaardigen van houtmaterialen kost weinig energie. Zelf draagt u ook een steentje bij zodra u in de woning gaat wonen. Door de fysische eigenschappen van hout vermindert u namelijk uw brandstofverbruik. Hout ademt actief, isoleert warmte en geluid en reguleert luchtvochtigheid. Zo heerst in een houten woning het hele jaar een comfortabel binnenklimaat. Wij werken bovendien alleen met FSC-gecertificeerd en kwalitatief duurzaam hout. Zo gaat uw houten woning decennialang mee. Niet alleen in Scandinavische landen, maar ook in Nederland zijn er houten huizen die nog dateren uit de middeleeuwen. Dit komt door goed onderhoud. Maar schrik niet: u hoeft de buitenzijde slechts eenmaal in de 5 tot 7 jaar van een nieuwe verf- of beitslaag te voorzien. Vaak doet het wassen van de woning het hout al veel goed. Bovendien heeft dat tot voordeel dat u onvolkomenheden (beginnende beschadigingen in de verf bijvoorbeeld) ontdekt en tijdig kunt behandelen. De praktijk leert dat het onderhoud van een houten woning niet veel meer tijd van u vergt dan het onderhoud aan een traditionele woning. 

 

Energieneutraal/passief bouwen

Wilt u nog een stapje verder en uw woning energieneutraal/passief maken?

Finnlogs Houtbouw biedt de mogelijkheid om aanvullende maatregelen toe te passen, zoals het installeren van energiezuinige installaties, warmte-terugwininstallaties, een warmtepomp of zonnepanelen. 

Meer weten? Lees hier verder.

Het milieu

Hout biedt de perfecte oplossing voor beperking van CO2-uitstoot. Maar is het kappen en het gebruiken van hout wel zo milieuvriendelijk te noemen? Wel degelijk!

Dankzij de vraag naar en het gebruik van hout wordt er een positieve stimulans gegeven aan bosbeheer en aanplant. In het noorden van Europa zien we een perfect bosbouwbeleid waarbij onderhoud, kap en aanplant van bomen uitstekend in balans worden gehouden. De aanplant is groter dan de kap, zodat er geen sprake is van roofbouw. De omvorming van boom tot bouwmateriaal is een proces dat eenvoudig en met weinig vervuiling tot stand komt. Dat betekent dat het gebruik van hout ook in de bouwindustrie een gunstige uitzondering is ten opzichte van vele moderne bouwmaterialen die vaak via een lange, vervuilende en energievretende weg een eindproduct geven. Dat product is meestal minder duurzaam, niet te hergebruiken en zal een blijvend afvalprobleem vormen. Bij eerlijke houtbouw treden deze negatieve effecten zeker niet op. Het hout dat de leveranciers van Finnlogs gebruiken, wordt steeds conform de meest recente kwaliteitseisen en certificering gewonnen.

Informatiebrochures

Wilt u meer informatie over houtsoorten en houtprofielen en -verbindingen?

Bekijkt u dan onderstaande documenten:

Balk titel

Balk tekst