Download
brochure

Finnlogs gebruikt cookies voor de integratie van social media en het verzamelen en analyseren van statistieken. Klik je verder op deze site, dan ga je akkoord met het plaatsen en uitlezen van cookies.

Energieneutraal

Waarom energieneutraal bouwen?

Omdat het kan. Omdat het oplevert. Qua wooncomfort, leefklimaat, milieu-technisch, voor de toekomst, van ons en onze planeet.

Maar ook simpelweg vanwege de overheid. Want in het verlengde van Europees beleid is in Nederland bepaald dat uiterlijk in 2020 alle nieuwbouw bijna-energieneutraal moet zijn (Nationaal plan bijna-energieneutraal bouwen - BENG). Dat betekent dat nieuwe gebouwen geen of heel weinig energie mogen gebruiken. De energie díe nog nodig is, moet in belangrijke mate afkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen. 

Houtbouw is an sich al een gezonde manier van bouwen. Hout is immers een natuurlijk materiaal. Hoe meer dit wordt aangevuld met natuurlijke bouwmaterialen, als bijvoorbeeld houtvezelisolatie, en materialen voor de afwerking zoals natuurlijke beitsen, des te optimaler kan worden gebouwd.

De energiehuishouding binnen een woning is tegenwoordig zeer complex en voor een passief huis of energieneutrale woning kunnen de investeringskosten snel oplopen. Om het kosten- en batenplaatje helder te krijgen is het daarom aan te raden een energieadviseur in te schakelen. Finnlogs kan u hierin begeleiden en een aanbeveling doen.

 

 

 

Energie neutrale woning en Bijna energie neutraal gebouw (BENG)

Energie neutrale woning

Kenmerk van een energieneutrale woning is dat de energie die gebruikt wordt in de woning, door de bewoners zelf duurzaam wordt opgewekt.

Het uitgangspunt binnen een energie neutrale woning is om de vraag naar energie, het energiegebruik, zo laag mogelijk te houden.

De benodigde energie kan zelf duurzaam worden opgewekt door gebruik te maken van bijvoorbeeld zonne-energie, wind energie, aardwarmte, etc.

Een energie neutralewoning heeft geen gasaansluiting maar maakt gebruik van alternatieve energie(warmte)bronnen. Wel is er een aansluiting op het stroomnet voor de periodes dat er zelf geen of te weinig stroom opgewekt kan worden. Dit wordt vaak gecompenseerd door de periodes dat er zelf (te) veel stroom geproduceerd wordt. Gemiddeld genomen moet er over een jaar gezien dus "nul op de meter" staan. 

Kenmerkend voor een energieneutrale woning zijn, net als voor een passief huis;

- Hoge isolatiewaarden (ook van het glas)

- Luchtdicht bouwen

- Installaties als warmte terug win systeem (WTW), zonnepanelen/-collectoren, warmtepomp, etc.

Bijna energie neutraal gebouw (BENG)

In Nederland wordt de energieprestatie voor bijna-energieneutrale gebouwen vastgelegd aan de hand van drie eisen:

- De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar; voor een woning vastgesteld op 25 kWh/m2.jr

- Het maximale primair energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar; voor een woning vastgesteld op 25 kWh/m2.jr

- Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten; voor een woning vastgesteld op 50%

 

Door dit soort maatregelen is de hele energiehuishouding binnen een woning een complexe zaak geworden. Het is belangrijk dat alles op elkaar is afgestemd en elkaar aanvult.

Finnlogs laat u graag adviseren door een onafhankelijke deskundige energieadviseur. Hij kan u een gedegen advies op maat geven, afgestemd op uw (gezins)situatie en uw Finnlogs woning.

Hierdoor doet u de juiste investering met het hoogste rendement en helpt u ook het milieu een handje. Een mooie win - win situatie toch?

Wat maakt een passiefhuis?

Een passiefhuis kenmerkt zich door een zeer hoogwaardig en aangenaam binnenklimaat en een extreem laag energieverbruik als gevolg van een zeer goede isolatie en het gebruik van de zon als natuurlijke warmtebron.

Om te beginnen wordt een passiefhuis dusdanig ontworpen dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de natuurlijke krachten van de zon.

Dat betekent grote lichtvlakken gericht op de zonzijde zonder belemmerende elementen. Ook de situering van het object op de beschikbare kavel speelt daarbij uiteraard een belangrijke rol.

 

Verder wordt de schil rond het object zeer goed geïsoleerd, zodat de warmte die wordt opgevangen, niet weg kan. Het goed dichten van de kieren (luchtdicht bouwen), denk aan ramen en deuren, is hierbij essentieel. Het gebruik van zogenaamd triple-glas in eventueel passief kozijnen voorkomt warmte-lekken.

De zorgvuldige isolatie maakt dat de warmte binnen niet kan ontsnappen en er nog maar weinig energie nodig is om de woning in de winter op temperatuur te houden. De zon en vanzelfsprekende warmtebronnen als de gebruikers van de woning en huishoudelijke apparaten zorgen voor bijna alle benodigde warmte.

Een aanvulling op deze manier van warmtewinning vormt een gebalanceerd ventilatiesysteem, de zogenaamde Warmteterugwin-installatie (WTW). Hiermee wordt voortdurend verse, door het systeem gefilterde ventilatielucht toegevoerd; in de winter warm en in de zomer koel.

Al met al levert dit een aangenaam binnenklimaat op.

 

Ramen open? Ja!

Het is een fabeltje dat de ramen in passiefhuizen niet open mogen of kunnen. Dit is wel degelijk het geval, maar daarmee beïnvloedt u als gebruiker wel het optimale klimaat in het object.